sense-icons font demo

icon-sense-plusicon0xe800
icon-sense-minusicon20xe802